» Botiga online

Avís legal

http://www.calendrier-lunaire.fr

Calendrier Lunaire Diffusion
6, rue des Prés Verts – F-39120 CHÊNE-BERNARD

SARL amb un capital de 8.000 € – RCS B 392 853 420 DOLE
SIRET: 392 853 420 0001 7 – N º Intracom: FR 87392853420

Creació Web: Publigo, 35, rue des Bordes – 71500 Louhans.

Allotjament web: OVH – 140 Quai du Sartel – 59100 Roubaix

 

ADVERTIMENTS

Cap informació que apareixi en aquest lloc, necessàriament simplificada, no es pot considerar una oferta contractual de serveis o productes. El calendari lunar no es fa responsable del contingut del lloc i l’ús que pugui fer-se per qualsevol persona. Qualsevol persona que vulgui obtenir un producte o servei representat en el lloc ha de contactar amb el Calendari Lunar per preguntar per la seva disponibilitat, els termes contractuals i les taxes que s’apliquen. Qualsevol persona que visiti el lloc es considera que ha acceptat l’aplicació de la legislació francesa. D’els missatges que vosté ens envia a través de qualsevol xarxa oberta, no podem garantir-ne la confidencialitat. Per enviar missatges confidencials, si us plau, possis primer en contacte amb el calendari lunar. En cap cas el calendari lunar no acceptarà ni es resposabilitzarà de notificacions per correu d’instruccions de garantia per a realitzar una transacció bancària o financera que requereix una ordre escrita i signada.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

L’establiment d’un hipervincle a aquest lloc requereix el permís previ del calendari lunar. En aquest cas pot contactar amb nosaltres. L’establiment d’un hipervincle després de l’autorització podrà ser vàlida en diferents mitjans, amb excepció dels que difonen informacions de caràcter polític, religiós, pornogràfic, xenòfob o poden afectar la sensibilitat de molts, o ser contrari a les lleis i regulacions bancàries. En aquest sentit el Calendari Lunar es reserva el dret a oposar-se a qualsevol vincle establert sense autorització que pugui afectar negativament la seva imatge, les seves activitats, els seus valors o la seva reputació o notorietat. Qualsevol enllaç d’hipertext acceptada pel calendari lunar ha d’estar en una finestra completa amb la http://www.calendrier-lunaire.fr URL

INFORMÀTICA I LLIBERTATS

La informació personal recopilada a través del correu electrònic o les activitats de promoció estan destinades a Calendari Lunar per a fins de promoció. Les comunicacions externes només seran les necessités per a la gestió o per complir obligacions legals i reglamentàries. Aquesta informació pot donar lloc al dret d’accés i rectificació en les condicions només sota la Llei francesa N º 78-17 del 6 de gener de 1978 relatiu a les dades, arxius i la llibertat, a través de serveis que va rebre la informació sol.licitada. Aquest dret d’accés pot ser exercit a funcionaris del calendari lunar.

COPYRIGHT – DRETS D’AUTOR

Tots els drets reservats, incloent-hi els documents descarregables i representacions fotogràfiques. La reproducció total o parcial d’aquest lloc en qualsevol mitjà està estrictament prohibit, llevat dels treballadors específicament autoritzats de calendari lunar. Els documents poden ser només copiats per a propòsits informatius particulars i la còpia està reservada només per a ús privat.