» La Boutique

Pàginas mostra

Aquí mostrem com és el contingut d’algunas pàgines del calendari lunar.

En primer lloc, una doble pàgina que mostra una corba del mes, en aquest exemple é el mes de gener de 2009:

 

 

Ampliar les pàgines de la seva elecció fent clic sobre la imatge.

 

 

La pàgina de l’índex on es pot veure el contingut del calendari lunar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El llunari conte diferents taules que proporcionen una lectura directa de determinades dates, idonies o a evitar.Establertes en capitols com el compost, l’ús de fungicides i insecticides, arrencar cards o males herbes, l’embotellatge del vi, tallar fusta…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es donen varies dates favorables en diverses pàgines, per exemple en els animals, els cultius, infusions de plantes, fenc, cereals, etc.

 

 

 

 

 

 

 

Taules per al cabell, depilació, cura dental i l’assessorament per al cos, aliments, etc. estan disponibles en el capítol “Viure amb la Lluna”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un espai d’agenda per prendre notes. Aquestes pàgines també contenen altres informacions, com p.e. efectes de les marees