» Botiga online

Aspectes planetaris

Els planetes giren al voltant del Sol a distàncies i velocitats diferents. Vistos des de la Terra, les seves posicions a la volta celeste canvien contínuament. Quan observem dos planetes al mateix instant, podem veure que formen un angle que té per vèrtex la Terra.

Si l’angle és de 0°, diem que estan en conjunció

Si l’angle és de 60°, diem que estan en sextil

Si l’angle és de 90°, diem que estan en quadratura

Si l’angle és de 120°, diem que estan en trígon

Si l’angle és de 180°, diem que estan en oposició

Quan els planetes formen un d’aquests angles, diem que estan en aspecte.