» Botiga online

Lluna creixent i lluna minvant

Ens trobem davant d’un dels aspectes més ben coneguts de la Lluna que s’observa des de la Terra. Es tracta de la revolució sinòdica lunar, que dura 29 dies, 12 hores i 44 minuts i que s’inicia amb la lluna nova. En aquesta fase, la Lluna es troba entre la Terra i el Sol, fet pel qual la cara il·luminada no és visible des de la Terra. Simbòlicament es representa amb un cercle negre. Posteriorment, amb el seu desplaçament, la Lluna mostra un semicercle que s’engrandeix fins a convertir-se en un disc lluminós, és a dir, la lluna plena (en aquesta fase, la Lluna es troba al costat oposat del Sol en relació a la Terra). A continuació, la Lluna minva fins a la següent lluna nova. El cicle complet es divideix normalment en quatre parts o fases, i per això anomenem quart creixent i quart minvant el moment en què la Lluna passa pels espais mitjos entre lluna nova a plena i entre lluna plena a nova, respectivament.

La Lluna és creixent durant el període comprès entre la lluna nova i la lluna plena. La superfície il·luminada augmenta cada dia.

Quan observem la Lluna al cel des de l’hemisferi nord, es veu a simple vista si està en fase creixent: la part il·luminada dibuixa un semicercle en forma de “D”.

La Lluna és minvant durant el període comprès entre la lluna plena i la lluna nova següent. La superfície il·luminada disminueix cada dia.

 

Al cel de l’hemisferi nord, podem veure que la Lluna minva quan la part visible dibuixa un semicercle en forma de “C”.

Aquest període s’inicia amb la lluna plena i acaba amb la lluna nova següent.

Popularment, per a reconèixer si la Lluna creix o minva, es diu que és una mentidera, per que dibuixa una “D” quan Creix i una “C” quan Decreix (minva).

En català anomenem lluna vella tot aquest període, en contraposició a la lluna nova.